รับปิดงบเปล่า ราคาเดียวทั่วไทย

A001
สี:
ขนาด:
ไม่ระบุไซต์,
จำนวนที่สั่งซื้อ
ค่าบริการ 7,000 บาท
สำหรับงบที่ไม่ได้ดำเนินการ และไม่มีรายการใดๆมาก่อน

สิ่งที่ท่านจะได้รับ

- งบการเงินที่ผ่านการรับรองจากผู้ตรวจสอบบัญชี
- บริการยื่นงบการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- บริการยื่นสำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5)
- บริการยื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50)

ความเห็นจากลูกค้าจริง


 
Scroll to Top